Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj .

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Teka Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W celu otrzymania karty gwarancyjnej należy się zarejestrować na stronie www.tekaserwis.com.pl lub wysłać wypełnioną kartę zgłoszeniową załączając kopię dowodu zakupu na adres: TEKA Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków.
 3. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną one bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia (powiadomienia właściwego punktu serwisowego) i udostępnienia sprzętu. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może się wydłużyć.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu i odnotowanej w karcie gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji.
 5. Uszkodzenie sprzętu będące skutkiem:
  • niewłaściwej eksploatacji (nieprzestrzegania instrukcji obsługi),
  • nieprawidłowego montażu,
  • zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, np. uszkodzenia powstałe w czasie transportu, uszkodzenia mechaniczne powierzchni lakierniczej, szkła itp.
  • używania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, takich jak proszki do prania, sól regeneracyjna, środki czyszczące i konserwujące.
  • zużycia sprzętu, korozji, oksydacji, zmian estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu
  • jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej
   nie są objęte gwarancją.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wyrobu w tym: części szklanych, żarówek, płyt katalitycznych oraz czynności przewidzianych w instrukcji, które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie, np. wymontowanie fabrycznych blokad zabezpieczających na czas transportu, zainstalowanie sprzętu, przygotowanie instalacji elektrycznej.
 7. Wszelkie naprawy i przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez firmę Teka Polska Sp. z o.o. powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 8. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu wystawionym na osobę prywatną, zawierającym czytelną datę nabycia oraz symbol urządzenia.
 9. Podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej piekarników bez wtyczki oraz płyt grzewczych może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu urządzenia instalator jest zobowiązany w wyznaczonym miejscu podstemplować oraz podpisać kartę gwarancyjną lub dowód zakupu, podając aktualny numer uprawnień. W przypadku ich braku następuje utrata uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 10. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie potwierdzone przez autoryzowany punkt serwisowy firmy Teka Polska Sp. z o.o.
 11. Teka Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na część użytą podczas naprawy.
 12. Sprzęt jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI GWARANCJI

Promocja "Gwarancja Dobrej Kuchni"

 1. Firma Teka Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną one bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia (powiadomienia właściwego punktu serwisowego) i udostępnienia sprzętu. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może się wydłużyć.
 3. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu i odnotowanej w karcie gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji.
 4. Uszkodzenie sprzętu będące skutkiem:
  • niewłaściwej eksploatacji (nieprzestrzegania instrukcji obsługi),
  • nieprawidłowego montażu,
  • zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, np. uszkodzenia powstałe w czasie transportu, uszkodzenia mechaniczne powierzchni lakierniczej, szkła itp.
  • używania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, takich jak proszki do prania, sól regeneracyjna, środki czyszczące i konserwujące.
  • zużycia eksploatacyjnego sprzętu, korozji, oksydacji, zmian estetycznych, wgnieceń, przegrzań termicznych, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu
  • jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej
   nie są objęte gwarancją.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wyrobu w tym: części szklanych, elementów plastikowych, żarówek, płyt katalitycznych oraz czynności przewidzianych w instrukcji, które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie, np. wymontowanie fabrycznych blokad zabezpieczających na czas transportu, zainstalowanie sprzętu, przygotowanie instalacji elektrycznej.
 6. Wszelkie naprawy i przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez firmę Teka Polska Sp. z o.o. powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 7. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu wystawiona na osobę prywatną zawierającym czytelną datę nabycia oraz symbol urządzenia.
 8. Podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej piekarników oraz płyt grzewczych może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu urządzenia instalator jest zobowiązany w wyznaczonym miejscu podstemplować oraz podpisać kartę gwarancyjną podając aktualny nr uprawnień. W przypadku ich braku następuje utrata uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 9. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w pierwszych dwóch latach gwarancji, jeżeli zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie potwierdzone przez autoryzowany punkt serwisowy firmy Teka Polska Sp. z o.o.
 10. Sprzęt jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 11. Teka Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na część użytą podczas naprawy.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI GWARANCJI

Promocja "Gwarancja 2+3"

 1. Firma Teka Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną one bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia (powiadomienia właściwego punktu serwisowego) i udostępnienia sprzętu. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może się wydłużyć.
 3. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu i odnotowanej w karcie gwarancyjnej pod rygorem utraty gwarancji.
 4. Uszkodzenie sprzętu będące skutkiem:
  • niewłaściwej eksploatacji (nieprzestrzegania instrukcji obsługi),
  • nieprawidłowego montażu (złego podłączenia, niewystarczającej wentylacji)
  • zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, np. uszkodzenia powstałe w czasie transportu, uszkodzenia mechaniczne powierzchni lakierniczej, szkła itp.
  • używania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, takich jak proszki do prania, sól regeneracyjna, środki czyszczące i konserwujące.
  • zużycia eksploatacyjnego sprzętu, korozji, oksydacji, zmian estetycznych, wgnieceń, przegrzań termicznych, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu
  • jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej nie są objęte gwarancją.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wyrobu w tym: części szklanych, elementów plastikowych, żarówek, płyt katalitycznych oraz czynności przewidzianych w instrukcji, które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie, np. wymontowanie fabrycznych blokad zabezpieczających na czas transportu, zainstalowanie sprzętu, przygotowanie instalacji elektrycznej.
 6. Wszelkie naprawy i przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez firmę Teka Polska Sp. z o.o. powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 7. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu wystawiona na osobę prywatną zawierającym czytelną datę nabycia oraz symbol urządzenia.
 8. Podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej piekarników oraz płyt grzewczych może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu urządzenia instalator jest zobowiązany w wyznaczonym miejscu podstemplować oraz podpisać kartę gwarancyjną podając aktualny nr uprawnień. W przypadku ich braku następuje utrata uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 9. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w pierwszych dwóch latach gwarancji, jeżeli zostanie wykonanych pięć istotnych napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie potwierdzone przez autoryzowany punkt serwisowy firmy Teka Polska Sp. z o.o.
 10. Sprzęt jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 11. Teka Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na część użytą podczas naprawy.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.