INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES:
Używamy własnych plików cookie i plików cookie osób trzecich, aby doskonalić nasze usługi i wyświetlać reklamy związane z preferencjami użytkownika w oparciu o analizowanie jego zachowań na stronie internetowej. Kontynuacja przeglądania oznacza akceptację stosowania takich plików cookie. Zmiana ustawień i informacje dodatkowe są dostępne tutaj
 

WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKI

 1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobą jakość usług i gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek opisanych w punkcie 2 oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączoną instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków marki TEKA POLSKA .
 2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe.
 3. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:

  • 75 lat na zlewozmywak ze stali nierdzewnej
  • 2 lata na zlewozmywak z graniteki/tegranitu
  • 2 lata na zlewomzywak szklany

 4. Gwarancją nie są objęte akcesoria seryjne takie jak: komplet odpływowy, syfon, deska, wkład sitowy, uszczelki i inne.
 5. Gwarancją nie są objęte elementy szklane zlewozmywaków.
 6. W zlewozmywakach stalowych dopuszczalne jest wygięcie do 2 mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to nie jest traktowane jako wada i nie podlega niniejszej gwarancj.
 7. Wady określone w punkcie 2 w ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
 8. Wyłączenia

  • Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, regulacja.
  • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i transportowych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego
  • Nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora.
  • Niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji,
  • Niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych)
  • Samodzielnych przeróbek.
  • Zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki),

 9. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty stwierdzenia ich występowania.
 10. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną instrukcję obsługi.
 11. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model zlewozmywaka .
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA Z TEGRANITU/ GRANITEKI

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W przypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze. Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie stawiać zlewozmywaka na krawędziach, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami.

1. Otwór na baterię
W zlewozmywaku jest wstępnie nacięty otwór na baterię o średnicy 35 mm. W celu wybicia otworu należy ułożyć zlew tak aby był stabilnie podparty w odległości ca 15 mm z obu stron otworu - wolny przelot pod wybijanym otworem. Następnie wybić ostrożnie od góry otwór młotkiem przy pomocy małego przecinaka lub śrubokrętu.
 

Jeśli średnica tulei mocującej baterii jest większa niż 35 mm to należy powiększyć otwór. Do powiększenia otworu należy użyć piły wyrzynarki oraz szczypiec. Przy pomocy piły należy wykonać na obrzeżu otworu szereg gwiaździstych nacięć (patrz rys.),
a następnie powstałe "ząbki" wyłamać delikatnie przy pomocy szczypiec.
Uwaga: nie stosować siły.

 
2.Klamry mocujące
Dołączone luzem klamry mocujące (1) należy wsunąć w nacięcia w zlewozmywaku

3.Montaż
Sylikonową masę uszczelniającą należy nanieść na wyszlifowany brzeg zlewozmywaka. Następnie zlewozmywak umieścić w odpowiednio przygotowanym wycięciu blatu roboczego w taki sposób, aby wszystkie klamry mocujące równomiernie obejmowały blat. Zlewozmywak docisnąć i usunąć nadmiar masy sylikonowej. Śruby mocujące należy dokręcić ręcznie na krzyż (zgodnie ze szkicem). Przy zastosowaniu wkrętaka elektrycznego lub pneumatycznego dokręcić uchwyty mocujące z momentem obrotowym max. 6,0Nm. Stosować wkrętarki elektryczne lub pneumatyczne tylko z ograniczeniem momentu obrotowego.


Dokręcać śruby mocujące na krzyż.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW Z TEGRNITU/ GRANITEKI

Do codziennej pielęgnacji zlewozmywaka można używać jedynie środków czystości przeznaczonych do gospodarstwa domowego tj. mleczka czyszczącego dostępnego na rynku. Po wyczyszczeniu zlewozmywaka należy spłukać go ciepłą wodą i wytrzeć do sucha.
Soki owocowe, kawa i herbata zawierają aktywne związki, które po dłuższym okresie oddziaływania mogą tworzyć plamy na powierzchni zlewozmywaka. Prosimy spłukiwać je zawsze jak najszybciej. Silne zabrudzenia lub plamy, np. zarysowania od sztućców, garnków lub plamy po farbujących środkach spożywczych możecie Państwo usunąć mleczkiem lub proszkiem czyszczącym.
1. Do usunięcia silnych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, które nie dają się wyczyścić zwykłymi środkami czyszczącymi, jak np. mleczko czyszczące lub proszek, można zastosować mleczko do czyszczenia z dodatkiem proszku do pieczenia lub sody, używając do tego celu szorstkiej strony kuchennej gąbki.
2. Usuwanie osadów z wapnia: - do zlewozmywaka wlać ciepłą wodę zmieszaną. z octem w proporcji 1:1 i pozostawić na minimum 4 godz., następnie dokładnie spłukać i wyczyścić szorstką stroną zmywaka.
3. Usuwanie głębokich zabrudzeń: - wlać do komory niewielką. ilość cieplej wody (tak, aby pokryła powierzchnię zabrudzenia), rozpuścić w niej jedną lub dwie tabletki przeznaczone do mycia w zmywarce i pozostawić na kilka godzin (najlepiej na noc). Do tego celu można również użyć tabletek do czyszczenia protez zębowych (16 sztuk na litr wody). Następnie należy zlewozmywak wyczyścić mleczkiem lub proszkiem do czyszczenia.
4. Do usuwania jasnych plam z powierzchni zlewozmywaka, które mogą wystąpić w trakcie ubytkowania, używamy szczoteczki do rąk i płynu do mycia naczyń, rozcieńczonego niewielką ilością wody.
5. Usuwanie plam powstałych w wyniku postawienia gorącego garnka na mokrą powierzchnią zlewozmywaka (woda może wtedy wniknąć w materiał): - miejsce to podgrzewamy ostrożnie suszarką do włosów z odległości około 5 cm.
6. Usuwanie śladów powstałych w wyniku przypalenia powierzchni np. gorącym naczyniem, papierosem itp. Można próbować usunąć delikatnym papierem ściernym (grubości 320-600).
7. Zabrania się używania wybielaczy do zlewozmywaków w ciemnych kolorach .

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W przypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze. Ponieważ nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie lub po montażu, prosimy zastosować się do poniższych wskazówek:
 1. Odrysować na blacie kontur wycięcia zgodnie z załączonym szablonem lub podanymi wymiarami zwracając uwagę na położenie ścian szafek, jak też innych urządzeń zamontowanych pod spodem. W przypadku braku szablonu, po odrysowaniu konturu zlewozmywaka należy pomniejszyć go o 10 mm z każdej strony, po czym wyciąć otwór.
 2. Dokładnie wyciąć lub wyfrezować zaznaczony kontur.
 3. Powierzchnie po wycięciu otworu pokryć kitem silikonowym lub wodoodpornym klejem do drewna.
 4. Zamontować w zlewozmywaku odpływ i przelew oraz umieścić zaciski mocujące w przeznaczonych nie miejscach.
 5. Zamocować na brzegu zlewozmywaka uszczelkę lub sprawdzić czy uszczelka jest właściwie zamocowana (w niektórych modelach uszczelka mocowana jest fabrycznie).
 6. Umieścić zlewozmywak w wyciętym otworze i wycentrować go w taki sposób, aby klamry mocujące równomiernie obejmowały blat.
 7. Dokręcić lekko na krzyż śruby elementów mocujących (patrz rysunek) i skontrolować właściwe położenie uszczelki. Ponownie dokręcić po przekątnej śruby dociskowe. W przypadku użycia wkrętaka elektrycznego lub pneumatycznego ustawić moment obrotowy do max. 3 Nm. Używać wyłącznie wkrętaków elektrycznych lub pneumatycznych z ograniczeniem momentu obrotowego.
 8. Dokręcić śruby elementów mocujących na krzyż.ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

 1. Nasze zlewozmywaki ze stali nierdzewnej są pokrywane w procesie produkcji specjalną substancją ochronną, aby zabezpieczyć zlew przed zarysowaniami w transporcie. Jej niedokładne wyczyszczenie na początku eksploatowania zlewozmywaka może być przyczyną powstawania nieestetycznych plam. W efekcie pozostałe w zlewozmywaku osady w połączeniu z twardą wodą mogą zabarwiać się na kolor rdzawy bądź biały. Dlatego też w początkowym okresie użytkowania zaleca się regularne i dokładne czyszczenie gąbką z preparatami przeznaczonymi do mycia naczyń kuchennych, które doskonale rozpuszczają tłuszcz, a następnie środkami do czyszczenia stali nierdzewnej.
 2. Twarda woda, soki owocowe, herbata itp., zawierają substancje aktywne, które, jeśli działają przez dłuższy czas, mogą również spowodować powstanie plam na powierzchni zlewozmywaka. Należy je szybko spłukać ciepłą wodą.
 3. Plamy z osadu wapniowego należy usuwać przy użyciu octu rozcieńczonego ciepłą wodą.
 4. W codziennej pielęgnacji zlewozmywaka TEKA należy stosować środki czystości przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie powinno się dopuszczać do kontaktu ze zlewozmywakiem elementów rdzewiejących, mogących powodować zadrapania, środków zawierających ostre składniki ścierające, a także środków żrących, preparatów wybielających (np. chlor), kwasów, zasad i innych chemikaliów i ostrych narzędzi.
 5. Po wyczyszczeniu zlewozmywak należy wypłukać ciepłą wodą i osuszyć.
 6. W przypadku mocniejszego zabrudzenia zlewozmywaka stalowego należy stosować środki przeznaczone do czyszczenia stali nierdzewnej.

WARUNKI GWARANCJI BATERIE KUCHENNE

 1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie baterii, na którą wystawiona jest niniejsza gwarancja. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:

  • 5 lat na szczelność głowicy,
  • 24 m-ce na trwałość powłoki wykończeniowej,
  • 12 m-cy na trwałość uszczelek i oringów,
  • 12 m-cy na pozostałe elementy baterii (wylewki prysznicowe, węże itp. )
 3. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione , ukryte wady lub nieprawidłowości w działaniu produktu ujawnione w okresie gwarancji.
 4. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia baterii wynikłe z wadliwego materiału ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji do centrali firmy TEKA POLSKA Sp.z o.o. W przypadku koniczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
 5. W okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad lub zwrotu gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej urządzenia, niemożliwej do usunięcia.
 6. W przypadku niedostępności części zamiennych danego modelu, bądź wycofania go ze sprzedaży, klient może otrzymać podobną baterię będącą w ofercie handlowej firmy, która jest odpowiednikiem cenowym i funkcjonalnym reklamowanego wyrobu.
 7. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia sprzętu spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.
 8. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia wydania nowej baterii.
 9. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty ich występowania.
 10. Gwarancją nie są objęte:

  • bieżąca konserwacja wynikająca z normalnej eksploatacji baterii;
  • uszkodzenia mechaniczne baterii,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania
  • samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw.
 11. Powierzchnie chromowane i barwione (pokryte specjalną emalią) nie powinny nosić śladów uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami. Stosowanie środków zawierających kwas lub alkohol, żrących oraz środków do szorowania może uszkodzić powierzchnię baterii i spowodować utratę gwarancji na powłoki zewnętrzne. Zabrudzenia powierzchni zaleca się myć wodą z mydłem, a miejsca pokryte osadem z kamienia octem spożywczym.
 12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii przy zakupie, przed zamontowaniem. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 13. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie (np.: piasek, drobne kamienie) mogą stać się przyczyną uszkodzenia głowicy baterii. W związku z tym, wymagane jest zastosowanie zaworów kątowych z filtrem w przyłączeniu przed baterią umywalkową lub zlewozmywakową stojącą , bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych. Nie spełnienie tego warunku spowoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji i przestrzegania ich.
 14. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model baterii .
 15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA!!!

Do czyszczenia armatury nie stosować środków czyszczących zawierających kwas i wszelkiego rodzaju środków żrących przeznaczonych do szorowania np. muszli WC

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BATERII SZTORCOWYCH

 1. Wkręcić w otwory gwintowane baterii śrubę mocującą , nagwintowaną na całej długości.
 2. Wkręcić w wyloty baterii giętkie wężyki doprowadzające wodę ciepłą i zimną.
 3. Wstawić baterię na uszczelce w otwór zlewozmywaka.
 4. Przykręcić baterię do zlewozmywaka podkładając pod nakrętkę podkładkę gumową i metalową . Mocowanie powinno być pewne lecz niezbyt mocne, aby nie spowodowało odkształceń , a w przypadku tworzyw sztucznych pęknięcia, zlewozmywaka.
 5. Połączyć baterię ze źródłem doprowadzającym wodę , używając pośredniczących zaworów kątowych z filtrem. Brak zaworów kątowych z filtrem może spowodować uszkodzenia głowicy baterii na skutek zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, a w rezultacie utratę gwarancji.
 6. Sprawdzić ostatecznie prawidłowość połączeń wszystkich złączek, w przypadku nieszczelności dokręcić złączki, aż do uzyskania szczelności połączenia.
 7. W bateriach z wyciąganym wężem należy połączyć słuchawkę z wężem. Włożyć wąż ze słuchawką w gniazdo baterii i połączyć z rurką doprowadzającą wodę. Przymocować do węża ciężarek wciągający wąż w gniazdo baterii (nie dokręcać kluczem).

WARUNKI GWARANCJI - BATERIE ŁAZIENKOWE

  1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie baterii, na którą wystawiona jest niniejsza gwarancja. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Okres gwarancji, licząc od daty zakupu towaru, wynosi:

   • 5 lat na szczelność głowicy,
   • 24 m-ce na trwałość powłoki wykończeniowej,
   • 12 m-cy na trwałość uszczelek i oringów,
   • 12 m-cy na pozostałe elementy baterii łazienkowych (wylewki prysznicowe, węże itp.).

  1. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte wady lub nieprawidłowości w działaniu produktu ujawnione w okresie gwarancji.
  2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub uszkodzenia baterii wynikłe z wadliwego materiału ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji do centrali firmy TEKA POLSKA Sp. z o.o. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
  3. W okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany baterii na nową, wolną od wad lub zwrotu gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej urządzenia, niemożliwej do usunięcia.
  4. W przypadku niedostępności części zamiennych danego modelu, bądź wycofania go ze sprzedaży, klient może otrzymać podobną baterię będącą w ofercie handlowej fi rmy, która jest odpowiednikiem cenowym i funkcjonalnym reklamowanego wyrobu.
  5. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną Instrukcją obsługi. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia sprzętu spowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.
  6. W przypadku wymiany baterii na nową, okres gwarancji biegnie od daty wydania nowej baterii.
  7. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty ich występowania.
  8. Gwarancją nie są objęte:

   • bieżąca konserwacja wynikająca z normalnej eksploatacji baterii;
   • uszkodzenia mechaniczne baterii;
   • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania;
   • samowolne naprawy dokonywane przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby.

 1. Powierzchnie chromowane i barwione (pokryte specjalną emalią) nie powinny nosić śladów uszkodzeń spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem, bądź czyszczeniem niewłaściwymi środkami. Stosowanie środków zawierających kwas lub alkohol, żrących oraz środków do szorowania może uszkodzić powierzchnię baterii i spowodować utratę gwarancji na powłoki zewnętrzne. Zabrudzenia powierzchni zaleca się myć wodą z mydłem, a miejsca pokryte osadem z kamienia octem spożywczym.
 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu powierzchni zewnętrznej baterii przy zakupie oraz przed zamontowaniem. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 3. Zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie (np.: piasek, drobne kamienie) mogą stać się przyczyną uszkodzenia głowicy baterii. W związku z tym, wymagane jest zastosowanie zaworów kątowych z fi ltrem w przyłączeniu przed baterią umywalkową lub zlewozmywakową stojącą, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych. Niespełnienie tego warunku spowoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji i przestrzegania ich.
 4. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu zwierającym czytelną datę nabycia oraz model baterii .
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UWAGA!!!

Do czyszczenia baterii łazienkowych nie stosować środków czyszczących zawierających kwas i wszelkiego rodzaju środków żrących przeznaczonych do szorowania np. muszli WC.

WARUNKI GWARANCJI - GWARANCJA DOBREJ KUCHNI

 1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobą jakość usług i gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad i usterek opisanych w punkcie 3 oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączoną instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków z TEGRANITU, GRANITEKI oraz TEQUARCU marki TEKA POLSKA.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe.
 3. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru na modele wyszczególnione w regulaminie wynosi:

  • 25 lat na trwałość materiału

 4. Gwarancją nie są objęte akcesoria seryjne takie jak: komplet odpływowy, syfon i inne.
 5. W zlewozmywakach z tegranitu dopuszczalne jest wygięcie do 5 mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to jest wynikiem procesu technologicznego, nie jest traktowane jako wada i nie podlega niniejszej gwarancji.
 6. Wady określone w punkcie 2 w ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
 7. Wyłączenia

  • Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, regulacja.
  • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych i transportowych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego
  • Nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora.
  • Niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji,
  • Niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych)
  • Samodzielnych przeróbek.
  • Zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki),

 8. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty stwierdzenia ich występowania.
 9. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną instrukcję obsługi.
 10. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model zlewozmywaka.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA Z TEGRANITU

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu. W przypadku montażu samodzielnego należy zaopatrzyć się we właściwe narzędzia i materiały pomocnicze. Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie stawiać zlewozmywaka na krawędziach, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami.

1. Otwór na baterię
W zlewozmywaku jest wstępnie nacięty otwór na baterię o średnicy 35 mm. W celu wybicia otworu należy ułożyć zlew tak aby był stabilnie podparty w odległości ca 15 mm z obu stron otworu - wolny przelot pod wybijanym otworem. Następnie wybić ostrożnie od góry otwór młotkiem przy pomocy małego przecinaka lub śrubokrętu.Jeśli średnica tulei mocującej baterii jest większa niż 35 mm to należy powiększyć otwór. Do powiększenia otworu należy użyć piły wyrzynarki oraz szczypiec. Przy pomocy piły należy wykonać na obrzeżu otworu szereg gwiaździstych nacięć (patrz rys.),


a następnie powstałe "ząbki" wyłamać delikatnie przy pomocy szczypiec. Uwaga: nie stosować siły.

2. Klamry mocujące
Dołączone luzem klamry mocujące (1) należy wsunąć w nacięcia w zlewozmywaku3. Montaż
Sylikonową masę uszczelniającą należy nanieść na wyszlifowany brzeg zlewozmywaka. Następnie zlewozmywak umieścić w odpowiednio przygotowanym wycięciu blatu roboczego w taki sposób, aby wszystkie klamry mocujące równomiernie obejmowały blat. Zlewozmywak docisnąć i usunąć nadmiar masy sylikonowej. Śruby mocujące należy dokręcić ręcznie na krzyż (zgodnie ze szkicem). Przy zastosowaniu wkrętaka elektrycznego lub pneumatycznego dokręcić uchwyty mocujące z momentem obrotowym max. 6,0Nm. Stosować wkrętarki elektryczne lub pneumatyczne tylko z ograniczeniem momentu obrotowego.Dokręcać śruby mocujące na krzyż.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKÓW Z TEGRNITU

Do codziennej pielęgnacji zlewozmywaka można używać jedynie środków czystości przeznaczonych do gospodarstwa domowego tj. mleczka czyszczącego dostępnego na rynku. Po wyczyszczeniu zlewozmywaka należy spłukać go ciepłą wodą i wytrzeć do sucha. Soki owocowe, kawa i herbata zawierają aktywne związki, które po dłuższym okresie oddziaływania mogą tworzyć plamy na powierzchni zlewozmywaka. Prosimy spłukiwać je zawsze jak najszybciej. Silne zabrudzenia lub plamy, np. zarysowania od sztućców, garnków lub plamy po farbujących środkach spożywczych możecie Państwo usunąć mleczkiem lub proszkiem czyszczącym.

 1. Do usunięcia silnych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, które nie dają się wyczyścić zwykłymi środkami czyszczącymi, jak np. mleczko czyszczące lub proszek, można zastosować mleczko do czyszczenia z dodatkiem proszku do pieczenia lub sody, używając do tego celu szorstkiej strony kuchennej gąbki.
 2. Usuwanie osadów z wapnia: - do zlewozmywaka wlać ciepłą wodę zmieszaną. z octem w proporcji 1:1 i pozostawić na minimum 4 godz., następnie dokładnie spłukać i wyczyścić szorstką stroną zmywaka.
 3. Usuwanie głębokich zabrudzeń: - wlać do komory niewielką. ilość cieplej wody (tak, aby pokryła powierzchnię zabrudzenia), rozpuścić w niej jedną lub dwie tabletki przeznaczone do mycia w zmywarce i pozostawić na kilka godzin (najlepiej na noc). Do tego celu można również użyć tabletek do czyszczenia protez zębowych (16 sztuk na litr wody). Następnie należy zlewozmywak wyczyścić mleczkiem lub proszkiem do czyszczenia.
 4. Do usuwania jasnych plam z powierzchni zlewozmywaka, które mogą wystąpić w trakcie ubytkowania, używamy szczoteczki do rąk i płynu do mycia naczyń, rozcieńczonego niewielką ilością wody.
 5. Usuwanie plam powstałych w wyniku postawienia gorącego garnka na mokrą powierzchnią zlewozmywaka (woda może wtedy wniknąć w materiał): - miejsce to podgrzewamy ostrożnie suszarką do włosów z odległości około 5 cm.
 6. Usuwanie śladów powstałych w wyniku przypalenia powierzchni np. gorącym naczyniem, papierosem itp. Można próbować usunąć delikatnym papierem ściernym (grubości 320-600).
 7. Zabrania się używania wybielaczy do zlewozmywaków w ciemnych kolorach.

WARUNKI GWARANCJI INTRA

 1. Firma TEKA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia dobrą jakość usług i gwarantuje, że produkty zostały wyprodukowane bez żadnych wad i usterek opisanych w punkcie 2 oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączoną instrukcją będą funkcjonowały prawidłowo. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie produktów marki INTRA.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe.
 3. Okres gwarancji licząc od daty zakupu towaru wynosi:
  • 2 lata na umywalki oraz komory gospodarcze INTRA.
 4. Gwarancją nie są objęte akcesoria seryjne takie jak: komplet odpływowy, syfon, wsporniki, sitka i inne.
 5. Wady określone w punkcie 2 w ramach gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni. W przypadku koniczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu.
 6. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu wystawionym na osobę prywatną, zawierającym czytelną datę nabycia oraz model produktu.
 7. Wyłączenia
  • Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji pielęgnacji produktu, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie.
  • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe na skutek:
   • uszkodzeń mechanicznych i transportowych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego,
   • nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora,
   • niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji,
   • niewłaściwego użytkowania,
   • samodzielnych przeróbek,
   • zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki).
 8. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji biegnie na nowo od daty wydania nowego towaru.
 9. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 2 miesiące od daty stwierdzenia ich występowania.
 10. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
 11. Karta Gwarancyjna jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu zawierającym czytelną datę nabycia oraz model produktu.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


 13. ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PRODUKTÓW INTRA ZE STALI NIERDZEWNEJ


  Aby zachować pierwotną jakość produktu INTRA ze stali nierdzewnej AISI 304 , zalecamy jego systematyczne czyszczenie. Po każdym użyciu należy usunąć zabrudzenia, stosując płyn do mycia naczyń, starannie spłukać czystą woda i wytrzeć do sucha miękka szmatką. Trzeba pamiętać także o wyczyszczeniu wszystkich luźnych części, np. kratki odpływowej.

  Należy pamiętać, aby:
  • Nie pozwolić, aby woda ani inne płyny wysychały na powierzchni zlewozmywaka. W ten sposób unikną Państwo wytworzenia się szarego nalotu na stali nierdzewnej.
  • Mimo, że stal nierdzewna jest materiałem niezwykle trwałym, ostre przedmioty mogą łatwo uszkodzić jej powierzchnię. Zadrapania są bardziej widoczne na nowym produkcie. Z czasem staja się mniej wyraźne, zaś powierzchnia stalowa nie traci swojego połysku.
  • Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących lub stalowych druciaków do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej. Istnieje ryzyko zarysowania powierzchni oraz powstania rdzawych plam.
  • Nie dopuścić do kontaktu ze stalą preparatów wybielających (np. chlor), kwasów, zasad oraz innych chemikaliów.
  • Środek do czyszczenia srebra może pozostawić plamy, których nie da się usunąć.
  • Resztki jedzenia zawierające kwasy lub inne substancje żrące (np. soki, sól, musztarda, majonez itp.) należy natychmiast usunąć z powierzchni ze stali nierdzewnej.

Przebarwienia
Mocne przebarwienia są często spowodowane zanieczyszczeniami z wody lub powstają na skutek używania niewłaściwych środków czyszczących. Można je usunąć specjalnymi środkami do czyszczenia stali nierdzewnej. Zalecamy stosowanie pasty STARGLANZ, dostępnej w sklepach i studiach kuchennych. Matowa powierzchnia zlewozmywaka ponownie stanie się błyszcząca, jeśli zostanie wypolerowana miękka gąbką z dodatkiem pasty.